robocopy komutu kullanımı [.bat ile dosya yedekleme

robocopy komutu kullanımı [.bat ile dosya yedekleme

robocopy komutu kullanımı [.bat ile dosya yedekleme
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar

robocopy komutu kullanımı [.bat ile dosya yedekleme

ROBOCOPY Komutuyla Kopyalama - Taşıma - Yedekleme Yapma

 

"Bu komutu kullanarak düzenli olarak yedek alabilirsiniz üstelikte hızlı ve eksiksiz şekilde.!"

Komutun Kullanımı şu şekildedir;

  • robocopy

robocopy komutu ile dosya kopyalamada sık kullanılan parametreler ;

  • robocopy d:\x c:\1 *.txt        >>> .txt uzantılı dosyaları kaynaktan hedefe kopyalar.
  • robocopy d:\x c:\1 *.* /e      >>> /e olmadan sadece dosyalar kopyalanır eklenirse klasörlerde kopyalanır.
  • robocopy d:\x c:\1 *.* /mir   >>> /mir  kaynak hedefe eşitlenir ve kaynakta bulunmayan dosyalar hedeften de silinir.
  • robocopy d:\x c:\1 “_*” /xd  >>> /xd sadece “_*” dosya ismi şeklindeki dosaların taşınmasını sağlayabiliriz.

 Örnek Kod ve Açıklaması :  robocopy d:\x c:\1 *.txt

robocopy d sürücüsünün x isimli klasöründeki tüm .txt uzantılı dosyaları al ve c sürücüsündeki 1 isimli klasöre kopyala anlamına gelir.Bu örnekte sadece direk olarak disk verilmiştir eğer tam dosya yolunu bilmiyorsanız taşınmasını veya kopyalanmasını istediğiniz klasöre sağ tıklayın ve "yol olarak kopyala" deyin sonrada gereken yere yapıştrınız.

 

Örnek 1 :  robocopy d:\x C:\Users\kullanici adınız\Desktop\Robocopy Hakkında *.* /e 

"Bu örnek kod ile d:/x klasöründeki tüm dosyaları [alt dosyalarda dahil] c:/masaüstü/Robocopy Hakkında isimli klasöre kopyalamış olduk"

 

Örnek 2 :  robocopy d:\x c:\1 *.* /e /mir

" [/Mir parametresininin anlamı Mirror yani aynalamadır.Bu parametreyi eklediğinizde eklediğinizde kaynaktaki tüm dosyalar hedefteki tüm dosyalara eşitlenecektir,yani kaynak klasördeki herhangi bir dosyayı silmeniz veya adını değiştirmeniz durumunda Hedef yani taşınan klasördeki bilgilerde aynı şekilde değişecektir. ]

 

Örnek 3 :

Değerli Üstad Velociraptor'ün makalesinden alıp ufak bir düzenleme ile yapılmış bir robocopy scripti.

Bu script diğerleri gibi C:/klasör yolu D:/klasör yolu şeklinde yol belirtmeden (domain altında çalışan bilgisayarlarda) kısaca çok kullanıcılı bilgisayarlar içinde oldukça idealdir.

@ECHO OFF

md "%USERPROFILE%\Desktop\Yedekle"

robocopy %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Comms\Temp\ %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\Desktop\Yedekle /COPYALL /E

(Kırmızı ile belirtilmiş alanlarda değişikliği sağlayınız.Üstteki kod Nereye / Ne isimle klasör Oluşturulacak  Alttaki kod ise Nereden Alınıp Nereye Kopya Edilecek onu gösteriyor.)

 

Kod ile uğraşmak istemeyenler için microsoft'un kendi ürettiği programı alttaki linkten indirebilirsiniz.

Opsiyonel Kopyalama seçenekleri: 

/S :: alt dizinleri kopyala; boş olanlar hariç.
/E :: alt dizinleri kopyala; boş olanlar dahil.
/LEV:n :: kaynak dizin ağacının yalnızca en üst n düzeyini kopyala.
/Z :: dosyalarını yeniden başlatılabilir modda kopyala.
/B :: Dosyaları yedekleme modunda kopyala.
/ZB :: yeniden başlatılabilir modu kullan; erişim reddedilirse yedekleme modunu kullan.
/EFSRAW :: tüm şifreli dosyaları EFS RAW modunda kopyala.
/COPY:kopyabayrak :: dosyalar için neler kopyalanacak (varsayılan:/COPY:DAT).(kopyabayrak: D=veri, A=öznitelikler, T=zaman damgası).(S=güvenlik=NTFS ACL'leri, O=sahip bilgisi, U=denetleme bilgisi).
/DCOPY:T :: dizin zaman damgalarını kopyala.
/SEC :: dosyaları güvenlikle birlikte kopyala (/COPY:DATS ile aynı).
/COPYALL :: tüm dosya bilgilerini kopyala (/COPY:DATSOU ile aynı).
/NOCOPY :: hiçbir dosya bilgisini kopyalama (/PURGE ile kullanışlıdır).
/SECFIX :: tüm dosyalarda güvenliği düzelt; atlanan dosyalarda bile.
/TIMFIX :: tüm dosyalarda dosya saatlerini düzelt; atlanan dosyalarda bile.
/PURGE :: artık kaynakta bulunmayan hedef dizinleri/dosyaları sil.
/MIR :: dizin ağacını yansıt (/E ve /PURGE birleşimi ile aynı).
/MOV :: dosyaları taşı (kopyaladıktan sonra kaynaktan sil).
/MOVE :: dosya ve dizinleri taşı (kopyaladıktan sonra kaynaktan sil).
/A+:[RASHCNET] :: kopyalanan dosyalara belirtilen öznitelikleri ver.
/A-:[RASHCNET] :: kopyalanan dosyalardan belirtilen öznitelikleri kaldır.
/CREATE :: yalnızca dizin ağacını ve uzunluğu sıfır olan dosyaları oluştur.
/FAT :: hedef dosyaları yalnızca 8.3 FAT dosya adları kullanarak oluştur.
/256 :: çok uzun yol (> 256 karakter) desteğini kapat.
/MON:n :: kaynağı izle; n taneden fazla değişiklik olduğundan yeniden çalış.
/MOT:d :: kaynağı izle; d dakika içinde değişiklik olursa yeniden çalış.
/RH:ssdd-ssdd :: çalışma saatleri; yeni kopyaların başlatılabileceği saatler.
/PF :: çalışma saatlerini dosya (geçiş değil) bazında denetle.
/IPG:n :: paketler arası boşluk (ms); yavaş hatlarda bant genişliğini boşaltmak için.
/SL:: sembolik bağlantıları hedefe kopyalar.
/MT[:n] :: n iş parçacığı olan çok iş parçacıklı kopya oluşturun (varsayılan 8).n, en az 1, en çok 128 olmalıdır.Bu seçenek /IPG ve /EFSRAW seçenekleriyle uyumlu değildir.Daha performans için çıktıyı /LOG seçeneğiyle yeniden yönlendirin.

Dosya Seçimi Seçenekleri:

/A :: yalnızca arşiv özniteliği ayarlı olan dosyaları kopyala.
/M :: yalnızca arşiv özniteliği olan dosyaları kopyala ve özniteliği sıfırla.
/IA:[RASHCNETO] :: yalnızca belirtilen özniteliklerden herhangi birine sahip olan dosyaları dahil et.
/XA:[RASHCNETO] :: belirtilen özniteliklerden herhangi birine sahip olan dosyaları dışta tut.
/XF dosya [dosya]... :: verilen adlar/yollar/joker karakterler ile eşleşen dosyaları dışta tut./XD dizin [dizin]... :: verilen adlar/yollar ile eşleşen dizinleri dışta tut.
/XC :: değişen dosyaları dışta tut.
/XN :: yeni dosyaları dışta tut.
/XO :: eski dosyaları dışta tut.
/XX :: fazlalık dosya ve dizinleri dışta tut.
/XL :: yalnız dosya ve dizinleri dışta tut.
/IS :: aynı dosyaları dahil et.
/IT :: ayarlanmış dosyaları dahil et.
/MAX:n :: en büyük dosya boyutu; n bayttan büyük dosyaları dışta tut.
/MIN:n :: en küçük dosya boyutu; n bayttan küçük dosyaları dışta tut.
/MAXAGE:n :: en çok dosya yaşı; n gün/tarihten eski dosyaları dışta tut.
/MINAGE:n :: en az dosya yaşı; n gün/tarihten yeni dosyaları dışta tut.
/MAXLAD:n :: en çok son erişim tarihi; n'den bu yana kullanılmayan dosyaları dışta tut.
/MINLAD:n :: en az son erişim tarihi; n'den bu yana kullanılan dosyaları dışta tut.(n < 1900 ise n = n gündür, değilse n = YYYYAAGG biçiminde tarihtir).
/XJ :: birleşim noktalarını dışta tut. (normalde varsayılan olarak dahildir).
/FFT :: dosya zamanlarını FAT kabul et (2 saniye kesinliğinde).
/DST :: bir saatlik DST saat farklarını dengele.
/XJD :: dizinler için birleşim noktalarını dışta tut.
/XJF :: dosyalar için birleşim noktalarını dışta tut.

Yeniden Deneme Seçenekleri:

/R:n :: başarısız kopyalamalarda yeniden deneme sayısı; varsayılan: 1 milyon.
/W:n :: Yeniden denemeler arasında bekleme süresi; varsayılan: 30 saniye.
/REG :: /R:n ve /W:n değerlerini varsayılan ayar olarak kayıt defterine kaydet.
/TBD :: paylaşım adlarının tanımlanmasını bekle (yeniden deneme hatası 67).

Günlük Seçenekleri:

/L :: Yalnızca listele; dosyaları kopyalama, zaman damgası vurma ve silme.
/X :: yalnızca seçili olanları değil tüm fazla dosyaları rapor et.
/V :: ayrıntılı çıktı üret; atlanan dosyaları göster.
/TS :: çıktıda kaynak dosya zaman damgalarını göster.
/FP :: çıktıda dosyaların tam yol adını göster.
/BYTES :: boyutları bayt olarak yaz.
/NS :: boyut yok; dosya boyutlarını günlüğe yazma.
/NC :: sınıf yok; dosya sınıflarını günlüğe yazma.
/NFL :: dosya listesi yok; dosya adlarını günlüğe yazma.
/NDL :: dizin listesi yok; dizin adlarını günlüğe yazma.
/NP :: ilerleme yok; kopyalanan yüzdeyi görüntüleme.
/ETA :: kopyalanan dosyalar için tahmini varış saatini göster.
/LOG:dosya :: durumu günlük dosyasına yaz (varolan günlüğün üzerine yaz).
/LOG+:dosya :: durumu günlük dosyasına yaz (varolan günlüğün sonuna ekle).
/UNILOG:dosya :: durumu günlük dosyasına Unicode olarak yaz (varolan günlüğün üzerine yaz).
/UNILOG+:dosya :: durumu günlük dosyasına Unicode olarak yaz (varolan günlüğün sonuna ekle).
/TEE :: çıktıyı hem günlük dosyasına hem de konsol penceresine gönder.
/NJH :: iş üstbilgisi yok.
/NJS :: iş özeti yok.
/UNICODE :: durumu Unicode olarak yaz.


İş Seçenekleri:

/JOB:işadı :: parametreleri iş dosyasından al.
/SAVE:işadı :: parametreleri adı verilen iş dosyasına kaydet
/QUIT :: komut satırını işledikten sonra çık (parametreleri görüntülemek için).
/NOSD :: kaynak dizin belirtilmedi.
/NODD :: hedef dizin belirtilmedi.
/IF :: aşağıdaki dosyaları dahil et.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar